Personlig mentor
Mentor, executive eller personlig coach, samtalspartner, bollplank - titlarna kan variera men för dig som söker är målet nästan alltid detsamma, nämligen att tillsammans med en extern samtalspartner utvecklas både i sin yrkesroll och som person.

Som adept är du alltid i fokus och det är du som bestämmer agendan för samtalen. Mentorns roll är att lyssna, reflektera och ställa frågor. Oavsett vilka frågor det gäller får du nya perspektiv samt såväl professionell som personlig utveckling.

Vi erbjuder program som löper över en tidsperiod om 6-12 månader.

Välkommen till Thunell & Partners