Uppdrag
Thunell & Partners driver verksamhet i Stockholm, New York och Washington, DC sedan 2006. Uppdragen inkluderar individuella uppdrag samt större program för företag. Bland de större program som årligen har genomförts kan nämnas:

Mentorprogram för internationella ledare
Vi genomför tillsammans med The Swedish-American Chamber of Commerce, SACC New York, mentorprogram för ledare inom internationella företag, SACC NY Mentor Program in International Business. Målsättningen är att erbjuda support till nästa generations ledare genom professionellt stöd från erfarna internationella ledare från olika branscher. Yvonne Thunell är ansvarig för programmen som genomförs parallellt i Stockholm och New York sedan mars 2007. De ettåriga programmen inkluderar seminarier kring internationellt ledarskap utöver de enskilda samtalen mellan mentorer och adepter. Mentorprogrammen ger ett internationellt fokus och erbjuder en mångfald av internationella ledare representerande många olika företag. Bland de deltagande företagen återfinns: Ericsson, Accenture, IBM, H&M, Canon, ICA, Nasdaq/OMX, Electrolux, Handelsbanken, Volvo, Time Inc., TV 8, SEB, Thule, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Kreab/ StrategyXXI, Skanska Building USA, Ittala, Tibell & Associates, Pharmadule Inc., BearingPoint Inc., Marsh & McLennan Co., Världsbanken, Ernst & Young, Schering-Plough AB, PricewaterhouseCoopers Öhrlings, Sogeti Sverige AB, Stena Gotthard, Deloitte AB, Nordea Bank AB, JP Morgan, Verizon Businesses, Pfizer, Veolia Transport Northern Europe, Melanders & Partners, Advokatfirman Norelid Holm, Vattenfall, Deloitte, Investor AB och SAS. Programmet i New York riktar sig till både kvinnliga och manliga ledare. Programmet i Stockholm riktar sig till enbart kvinnliga ledare. För mer information: Klicka här

Ledarskaps- och mentorskapsutbildningar
för advokater

Ett flertal ledarutveckingsprogram har genomförts på uppdrag av Sveriges Advokatsamfund. Programmen riktar sig till nyblivna chefer och teamledare på advokatbyråer. Under hösten 2008 genomfördes utbildningar i ledarskap och mentorskap på uppdrag av Sveriges Advokatsamfund. Ledarskapsseminarierna riktade sig till framtida delägare och ledare på advokatbyråer. Mentorutbildningen vände sig till chefer och teamledare, som vill utveckla sin förmåga att driva dynamiska samtalsprocesser. Utbildningarna har genomförts på olika orter i Sverige. Under 2010 samt 2011 genomfördes 6-månaders utvecklingsprogram för ledare av advokatbyråer. Utbildning har genomförts i samverkan med Odhnoff Sundström & Partners. För mer information: Klicka här

FöretagarMentor
I samverkan med StyrelseAkademien i Stockholm och Odhnoff Sundström & Partners har vi genomfört löpande utbildning av FöretagarMentorer. Dessa erbjuds till personer som vill verka som mentorer till små och medelstora ägarledda företag med en omsättning på upp till 100 Mkr. Utbildningen syftar till att utveckla ett coachande förhållningssätt och lotsa mentorer mot det speciella uppdrag som det innebär att få vara med och lyfta fram ett företags och en företagares hela potential. Efter utbildningen diplomeras mentorerna av StyrelseAkademien. Hittills har ett 60-tal mentorer utbildats. För mer information: Klicka här

Uppdrag