Vision
Vår vision är att bidra till att utveckla den unika potential som finns inom varje människa och organization. Vi riktar oss till individer och organisationer som söker utveckla ett medvetet ledarskap. Vi vill vara en självklar och långsiktig samarbetspartner för företag som väljer att arbeta med mentorskap/coaching som metod för kompetens- och ledarutveckling

Etik
Tystnadsplikten är central i vårt arbete. Vi följer den etiska koden enligt EMCC, European Mentoring and Coaching Council, och DMF, Diplomerade Mentorers Förening, - föreningar som vi bidragit till att etablera i Sverige.

Vår verksamhet
Vi erbjuder utveckling av det medvetna ledarskapet hos individer och organisationer, där lärandet står i centrum. Mentorskap och coachning är våra främsta verktyg. Professionalism, kvalitet och ödmjukhet är grundstenar i vårt arbetssätt. Tillsammans med våra kunder planerar och genomför vi ledarskaps- och mentorprogram. Vi genomför seminarier, svarar för utbildning av mentorer, handledning, utvärdering, stöd och samordning och är en neutral samtalspartner genom hela programmen. Vi genomför utbildningar såväl internt i företag som öppna kurser. Vi erbjuder även individuella mentorprogram/executive coaching. Vi arbetar dels själva som mentorer/coacher, dels har vi ett nationellt och internationellt nätverk med erfarna mentorer/coacher.

Omfattande nätverk
Vi är etablerade i Stockholm, i Washington och New York. När det gäller större uppdrag har vi tillgång ett stort nätverk av mentorer/coacher samt specialister inom olika aspekter av ledarskap.

Våra program