Företagsinterna program
Ett företagsinternt mentorprogram är ett utmärkt verktyg för kompetensutveckling. Det ger kostnadseffektiv kunskapshöjning och ett ökat engagemang. Det stärker företagskulturen och sprider det goda ledarskapet. Ett framgångsrikt mentorprogram skräddarsys till varje enskilt företag och fokuserar såväl på affärsverksamheten som på adepternas specifika behov.

Ett mentorprogram kan ha många olika syften. Kanske behöver ett introduktionsprogram förstärkas och kompletteras med ett mentorprogram? Ledarkandidater, befintliga ledare, kvinnor i karriären är andra grupper som kan ha stort utbyte av ett organiserat mentorprogram. Att arbeta med organiserade mentorprogram kan vara ett sätt att föra över kompetens i samband med det stora generationsskifte som många verksamheter står inför när 40-talisterna går i pension.

Ett mentorprogram kräver tydliga mål och ramar, väl genomarbetade förberedelser, kvalificerad handledning, stöd och samordning samt en neutral samtalspartner för löpande avstämning och uppföljning.

Välkommen till Thunell & Partners