Kontakt

 

 

Foto: Elisabeth Ohlson-Wallin (Copyright)
Yvonne Thunell
info@thunellpartners.com

Stockholm
Thunell & Partners   
Box 24064
115 26 Stockholm

Tel: 0708-86 38 87


 

   
Yvonne Thunell
Grundare av Thunell & Partners

Yvonne Thunell har mångårig erfarenhet som personlig coach/mentor och som programansvarig för internationella mentor- och ledarskapsprogram. Hon har arbetat med karriär och ledarutveckling under 15 år. Innan dess var Yvonne internationellt verksam i ledande befattningar inom SAAB och Ericsson i USA och har även byggt upp IT-konsultföretaget Ericsson Programmatic Inc I USA och HR-företaget CareerCoach i Sverige. Yvonne är en av grundarna till EMCC, European Mentoring and Coaching Council Sweden samt till DMF, Diplomerade Mentorers Förening. Yvonne är civilekonom samt certifierad mentor via Mentorakademin i Stockholm samt certifierad coach från IPEC I USA. Yvonne har flera styrelseuppdrag. Hon är sedan 2009 styrelseordförande i Mentor Foundation International, en global välgörenhetsorganisation med inriktning på ungdomars utveckling.