Mentorskap/coaching
Mentorskap handlar om ett fruktbart samspel, där en individs potential och inneboende förmåga att växa lyfts fram. En person som har god självinsikt är väl skickad att leda både sig själv och andra. Samtalet är grunden i mentorskapet. Genom att mentorn använder sig av reflekterande frågor får adepten nya insikter om sig själv och sitt agerande. I ett mentorprogram är det naturligt att samtalen ibland får en mer coachande karaktär - allt i enlighet med adeptens önskemål.

Personlig mentor/Executive coaching
Mentor, executive eller personlig coach, samtalspartner, bollplank - titlarna kan variera men för dig som söker är målet nästan alltid detsamma, nämligen att tillsammans med en extern samtalspartner utvecklas både i sin yrkesroll och som person. Som adept är du alltid i fokus och det är du som bestämmer agendan för samtalen. Mentorns/ Coachens roll är att lyssna, reflektera och ställa frågor. Oavsett vilka frågor det gäller får du nya perspektiv samt såväl professionell som personlig utveckling. Vi erbjuder program som löper över en tidsperiod om 6-12 månader.

Föredrag och seminarier
Vi medverkar gärna med föredrag och seminarier för att belysa mentorskapet och coaching som metod för professionell och personlig utveckling.

Företagsinterna program
Ett företagsinternt mentorprogram är ett utmärkt verktyg för kompetensutveckling. Det stärker företagskulturen och sprider det goda ledarskapet. Ett framgångsrikt mentorprogram skräddarsys till varje enskilt företag och fokuserar såväl på affärsverksamheten som på adepternas specifika behov. Ett mentorprogram kräver tydliga mål och ramar, väl genomarbetade förberedelser, kvalificerad handledning, stöd och samordning samt en neutral samtalspartner för löpande avstämning och uppföljning.

Stöd till mentorer - kurser och handledning
Vi erbjuder mentorer och handledare träning i att leda konstruktiva samtal, att aktivt kunna lyssna, att stödja sin adept i att komma till insikt om sin egen förmåga. Deltagarna får en god inblick i mentorskapet, vad som krävs av en mentor samt olika tekniker för att framgångsrikt kunna leda utvecklande samtal.

Välkommen till Thunell & Partners